Héseg! M-G DOORLOPEND
Active
When
19/12/2023 18:00 - 19:30
See all lessons
Location
Vital Decosterstraat 88 3000 Leuven
Price
0.00
Rest 7 seats
Description
Sedert enkele jaren organiseert Walden in het Hoeckhuys tweewekelijks de herstel-supportgroep HéSeg! Een ondersteunend gespreksmoment voor lotgenoten gemodereerd door ervaringswerkers.
Dit aanbod wordt uitgebreid met de opstart van een thema-groep, HéSeg! M-G (Middelengebruik en gedragsverslaving). Personen die te maken hebben met verslaving of problematisch gebruik hebben vaak nood aan contact met anderen die vergelijkbare klachten hebben. In ‘HéSeg! M-G’ kunnen de tweewekelijkse groepsbijeenkomsten met lotgenoten, de beschikbaarheid van ervaringswerkers, en de mogelijkheid tot advisering een belangrijke ondersteuning betekenen.
De groepsleden vertellen elkaar hoe zij leven met hun kwetsbaarheid. De een heeft een manier gevonden om met een bepaalde situatie om te gaan, de ander nog niet. In de groep wisselen ze tips uit, ondersteunen elkaar, en supporteren ze voor elkaar! Bij ‘HéSeg! M-G’ staat middelenmisbruik en gedragsverslaving centraal. De groepsleden delen zowel hun succesverhalen, uitschuivers en herval.
Waarover gesproken wordt, bepalen de groepsleden zelf. Soms spreekt de groep af om een bepaald onderdeel van verslaving te bespreken, maar meestal gaat het over ieders ervaringen, zonder agenda en zonder oordeel. Iedereen kan op zijn eigen manier deelnemen aan de samenkomsten.
‘HéSeg! M-G’ is geen therapiegroep en zeker geen behandelprogramma, maar kan wel een belangrijke rol spelen binnen het eigen hersteltraject. De ‘HéSeg!’ groepen bestaan geheel op zichzelf en passen zodoende binnen elk traject.
Teachers: Het Hoeckhuys, Wim Vansteenwinckel
Practise info
De bijeenkomsten nemen anderhalf uur in beslag en gaan door om de twee weken op dinsdagavonden van 18u tot 19.30u op oneven weken. Er zitten gemiddeld acht personen samen in een open groep. Dit wil zeggen dat er geen vaste deelnemers zijn. Deelnemers hoeven ook niet elke samenkomst aanwezig te zijn.
Totale abstinentie is geen absolute must, maar deelnemers mogen tijdens de activiteiten niet onder invloed zijn. Indien opgemerkt wordt dat dit wel het geval is worden deelnemers verzocht de groep te verlaten.
De ‘HéSeg!’ supportgroepen zijn gratis op een kleine vergoeding voor koffie of thee na.
Organisatie: ervaringswerker van Walden, Wim Van Steenwinckel is de drijvende en organiserende kracht achter de HéSeg!-initiatieven. Hij heeft de idee van deze groepen verder ontwikkeld, verbeterd en bijgestuurd in samenwerking met de deelnemers van de HéSeg!-groep.
Info ? Bel 016/240581 of mail hoeckhuys@vzwwalden.be
Partners