Op eigen Kracht | Courses

In deze interactieve les zoomen we in op onze eigen mogelijkheden. Krachten en talenten die je misschien vergeten was, krijgen terug een plekje.
Aan de hand van een krachtenmatrix gaan we aan de slag met de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat heb ik? Wat weet ik? Wat wil ik?