Informatie en onthaal | Courses

Het onthaalgesprek is de eerste stap aan de HerstelAcademie. In dit individueel gesprek krijg je informatie over het aanbod en kijken we samen naar wat voor u leerdoel kan zijn. Je wordt geholpen om je eigen leerplan te maken. Dit plan kan na verloop worden aangepast. Indien je wenst kan je samen met je hulpverlener of een vertrouwenspersoon naar dit gesprek komen. Je kan een leerplan downloaden en al zelf een aanzet nemen als voorbereiding op het onthaalgesprek. Het onthaalgesprek is gratis. Je kan je inschrijven door online in te schrijven (klik op één van de vierkantjes hieronder). Je kan ook telefonisch of via mail een afspraak maken.