maandelijks herstelcafe | Courses

Een herstelcafe is een moment en plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten op hun weg naar herstel. Voorop staat het leren van elkaar. In elke sessie wordt gewerkt rond een vooraf vastgelegd thema.

De herstelcafes gaan door op drie locaties : 
elke 1e dinsdag van de maand bij Geneeskunde voor het Volk te Hoboken
elke tweede dinsdag van de maand in de KlApper (ontmoetingsruimte 3e verdiep van De Link) Antwerpsestraat 179 Mortsel. 
Elke vierde dinsdag van de maand in het aanloopadres van beschut wonen Antwerpen,  Falconrui 51 te 2000 Antwerpen.