Jezelf in herstel | Courses

Werken aan je herstel is zoeken naar omgaan met je kwetsbaarheid. Wellicht stuit je op hindernissen maar je hebt ook kwaliteiten en krachten die je helpen.
"Jezelf in herstel" is een praktische vorming van opeenvolgende sessies om aan je welbevinden te werken.
Aan de hand van oefeningen, herstelteksten en discussiemomenten maken we kennis met het begrip "herstel". Door onszelf vragen te stellen, te ontdekken en plannen te maken, gaan we na hoe we herstel in ons leven kunnen bevorderen.