De Herstelacademie - Roadshow | Courses

Om het aanbod van HerstelAcademie SaRA dichter bij de burger te brengen, starten we naast onze vormingen ook met een Roadshow om de vormingen die komen onder de aandacht te brengen.

Per eerstelijnszone trachten we jaarlijks verschillende gemeenten te bereiken. We hopen op die manier zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier te kunnen bereiken.

Van harte welkom om te komen kennismaken met Herstelacademie SaRA, wie we zijn, wat we doen.
De roadshow richt zich op iedereen met interesse in psychisch welzijn : cursisten, hulpverleners, doorverwijzers, familie, betrokkenen..

Nieuwe data worden gepland